08 Şubat 2016 / Pazartesi 
 
   S.S.S.
 
Sıkça Sorulan Sorular

 

T.C. makamlarınca düzenlen bir belgenin KKTC’nde geçerliliğini sağlamak için yapılması gereken tasdik işlemi nedir?
 
Belge, Ankara’da sırasıyla noter, Valilik, T.C. Dışişleri Bakanlığı’nda tasdik edildikten sonra Büyükelçiliğimiz tarafından onaylanır.
Konsolosluklarımızın bulunduğu illerde (İstanbul, Mersin, İzmir) ise noter ve Valilikte tasdik edildikten sonra Konsolosluklarımız tarafından onaylanır.
Konsolosluklarımızın bulunmadığı illerden gelecek olan belge, düzenlediği ilin Valiliğine onaylatıldıktan sonra Ankara’da T.C. Dışişleri Bakanlığı ve Büyükelçiliğimiz tarafından tasdik edilir.
 

KKTC vatandaşları Büyükelçilik ve Konsolosluklarda imza tasdiği yaptırabilir mi?

KKTC vatandaşlarının düzenledikleri vekaletname, muvafakatname, tereke ataması v.b. belgelerin KKTC’nde geçerli olması için pasaport veya kimlik kartları ile birlikte şahsen başvurmaları halinde imza tasdiği yapılmaktadır.

KKTC vatandaşları T.C. Geçici Kimlik numarası almak için ne yapmalıdır?

1 adet fotoğraf ve Noter veya Büyükelçiliğimiz (veya Konsolosluklarımız) onaylı Kimlik Kartı ile bir form doldurularak Valiliğe başvurulur. Başvuru sonucunda, Valilikten alınacak yazı ile birlikte kişinin adresinin bağlı olduğu İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne müracaat edilir. Müracaat sırasında adres beyanı gerekmektedir. (beyan edilen ikamet adresinde kendisi oturuyorsa adına bir fatura istenmektedir. İkamet adresi başkasına ait ise adres sahibi kişi ve ikameti doğrulayacak bir fatura ile birlikte gidilmesi gerekmektedir)

T.C. vatandaşları KKTC’ne nüfus cüzdanı ile seyahat edebilir mi?

T.C. vatandaşları kısa süreli ziyaretlerinde KKTC’ne nüfus cüzdanı ile seyahat edebilir. Eğitim, çalışma ve uzun süreli ikamet amacıyla KKTC’ne gidecek olan şahısların pasaportları ile seyahat etmesi gerekir.

 Kimler KKTC’ne gümrüksüz eşya ithali hakkından yararlanabilir?

Kesin dönüş hakkı ve çeyiz hakkı bulunan şahıslar gümrüksüz eşya ithalı yapabilirler.

Türkiye’den KKTC’ne kesin dönüş yapacak olan vatandaşlarımızın Büyükelçiliğimiz veya Konsolosluklarımıza başvurarak, çıkış yapılacak gümrük kapısına muhatap ekinde eşya listesi bulunan dilekçedeki imzalarını onaylatmaları gerekmektedir.

KKTC plakalı araçlar Türkiye'de kullanabilir mi?
 
 
KKTC’nde çalışma izni nasıl alınır?

Çalışma amacıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelmeden önce işveren tarafından KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na başvurulup işçi adına ön izin alınması şarttır. İşveren, ancak işçi yurt dışında olması halinde ön izin başvurusunda bulunabilir.

KKTC'ne Bakanlığın verdiği ön izin olmadan giriş yapan yabancı uyruklu kişiler hiçbir işyerinde istihdam edilemezler, bu kişiler için çalışma izni başvurusunda bulunulamaz ve bu kapsamda yapılmış başvurular kabul edilmez ve işleme konmaz.
KKTC'nde çalışma hayatına ilişkin daha ayrıntılı bilgi KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın internet adresinden (http://www.csgb.eu/) edinilebilir.
 
 
KKTC’nde ziyaretçi (oturma) izni nasıl alınır?

1) Yabancı uyruklu bir şahıs “ziyaretçi izni” almak için ikamet ettiği Kaza Polis Müdürlüğü’ne başvurur.

2) “Ziyaretçi izni” almak için aşağıdaki unsurlardan birinin olması ve bunun belgelenmesi gerekmektedir.
a) Emekli olması veya emekli maaşı ile geçinmesi.
b) KKTC’nde taşınmaz malı olması.
c) Kirada ikamet etmesi (Kira mukavelesi).
d) Aile bağı olan birisi tarafından geçiminin sağlanması.
e) Bankada geçimini sağlayacak kadar parasının olması.
f) Çalışma iznine haiz anne veya babanın çocuğu olması.
 
3) Şahıs üç fotoğraf, yürürlükteki mevzuata uygun damga pulu ve 2’nci maddede belirtilen unsurlardan herhangi birini yazılı olarak, ikamet ettiği Kaza Polis Müdürlüğü Muhaceret Şubesi’ne ibraz ederek müracaat eder.
 
4) Belgeleri alınan müracaatçı, polis tarafından Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne sağlık raporu alması için sevk edilir.
 
5) Başvuruda bulunan şahsa polis tarafından “YUKS” defteri (Yabancı Uyruklu Kayıt Sertifikası) verilir.
 
6) Bu işlemlerden sonra Sivil Muhaceret Dairesi’ne başvurularak “ziyaretçi izni” alınır.
 
 
KKTC vatandaşı bir şahsın eşi KKTC vatandaşlığı alabilir mi?

Evlilik tarihinden bir yıl sonra KKTC vatandaşlığına müracaat edebilir.

 
 
Yabancı uyruklu şahıslar KKTC’nde taşınmaz mal satın alabilir mi?
 
KKTC İçişleri Bakanlığı’na başvurarak Bakanlar Kurulu’ndan onay almak suretiyle yabancı uyruklu bir şahıs KKTC’nde taşınmaz mal satın alabilir.
 
 
KKTC vatandaşları T.C. pasaportu alabilir mi?
 
Seyahat amaçlı T.C. pasaportu almak isteyen veya mevcut pasaportunu temdit ettirmek isteyen Türkiye’de bulunan KKTC vatandaşları ilgili T.C. makamlarına müracaat edebilirler.
 
 
KKTC vatandaşları Türkiye’de evlenebilir mi?
 
KKTC vatandaşlarının Türkiye’de evlenebilmesi için KKTC’nde kayıtlı olduğu muhtarlıktan medeni durumunu belirten “Bekârlık Belgesi”ni alarak Aile Mahkemesine müracaat etmesi gerekir. Kişi, Yüksek Mahkeme Genel Sekreterliği’nin onayını belirten ve Türkiye’de hangi ilde evlenme işlemi gerçekleştirilecekse en yakın misyonumuza (Ankara Büyükelçiliği, İstanbul Başkonsolosluğu, Mersin veya İzmir Konsolosluğu) muhatap yazı ile, mühürlü zarfı açılmadan başvurur. Gerekli evraklar internet sitemizin Konsolosluk İşlemleri bölümünde yer almaktadır.
Tarafımızdan verilecek “Evlenme Ehliyeti Belgesi” Ankara’da T.C. Dışişleri Bakanlığı, diğer illerde ise Valilikler tarafından onaylatılacak ve belge ilgili Evlendirme Dairesine teslim edilecektir. 
 
 
KKTC’ne girişlerde hangi ülke vatandaşlarına vize uygulanmaktadır?

Nijerya ve Ermenistan uyruklu şahıslar KKTC’ne girişlerinde vizeye tabidir. Şahısların şahsen başvuru yaparak vize alması gerekmektedir. Sözkonusu vatandaşların KKTC’ne ziyaretleri öncesinde Büyükelçiliğimiz veya Dış Temsilciliklerimize şahsen başvurarak vize alması zorunludur.
Nijerya ve Ermenistan vatandaşları haricindeki vatandaşlardan ülkeye giriş yapması uygun görülen kişilere kaşe tatbiki uygulaması ile giriş izni verilecektir. Mühürde belirtilen sürenin aşılması halinde ceza-i müeyyide uygulanmaktadır. İzin süresini uzatma başvuruları Polis Genel Müdürlüğü Muhaceret birimine yapılır.
 
 
T.C. vatandaşları KKTC’ne yapacakları turistik amaçlı ziyaretlerde motorlu araçları ile seyahat edebilir mi?
 
Pasaport ile seyahat edilmesi ve aracın şahsın adına kayıtlı olması gerekmektedir.
 
 
Kimler askerlik yükümlülüğünü bedelli statüde yerine getirebilir?
 
Askerlik işlemlerine ilişkin tüm bilgiler KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın www.guvkk.net ve www.mucahit.net internet sitelerinden temin edilebilir.
 
T.C'nde yasayan yabancı uyruklu kisi ve kurumların vergi ile ilgili sorunları:www.gib.gov.tr/index.php adresinde bulunan form ile infovimer@gelirler.gov.tr adresine göndermeleri halinde gerekli bilgilere ulaşabilmektedirler. 


 
  Bu yazıdan çıktı ver  
 
 

KKTC Büyükelçiliği
Rabat Sokak NO: 20
GOP / 06700
Ankara – Türkiye

Telefon
0312 446 0185
0312 446 1036

Faks
0312 446 5238

E-posta
info@kktcbe.org.tr

Çalışma Saatleri
Pazartesi – Cuma
08:30 – 13:00
13:45 – 17:00